Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2015

hoffashion
1629 1938
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
3389 a344 500
hoffashion
Z ludźmi wiąże Cię nic więcej niż tylko momenty.
Reposted fromorchis orchis viajointskurwysyn jointskurwysyn
hoffashion
0293 0d5b
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viaindygoo indygoo
hoffashion
Reposted fromshakeme shakeme vianadelle nadelle
hoffashion
3345 8276
Reposted fromOFFka OFFka vianadelle nadelle
0178 12a1 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier

March 10 2015

hoffashion
Tego w sobie nie znosiła - ciągłego wracania do wydarzeń z przeszłości i analizowania wszystkiego co jej umysł zdążył zapamiętać. Wiedziała, że czasem interpretacje mogą się nie zgadzać, ludzie robili pewne gesty z głupich nawyków.
— jakie to prawdziwe.
hoffashion
Średnio mi idzie sypianie z Twoją nieobecnością.
— znalezione
hoffashion
Kobiety mają wspaniały instynkt. Wszystko zauważają - z wyjątkiem tego, co oczywiste.
— Oscar Wilde
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viajdeg jdeg
hoffashion
7319 52c0
Reposted fromzosia zosia viajointskurwysyn jointskurwysyn
hoffashion
2294 0ac6
Reposted fromchocoway chocoway viajointskurwysyn jointskurwysyn
hoffashion
9473 9895
hoffashion
Reposted fromshakeme shakeme viajointskurwysyn jointskurwysyn
hoffashion
Noc otwiera oczy nieba
Noc przynosi śpiew ciszy
Noc zabiera prawdę dnia
Noc zabiera spokój...
— - pieśń Indian Assiniboine
Reposted fromdeesire deesire viajointskurwysyn jointskurwysyn
hoffashion
Wnet i tak zginiemy w zupie.
— Jan Brzechwa
Reposted fromdrejk-e drejk-e viamycha mycha
hoffashion
3235 403b 500
Reposted fromsz4kal sz4kal viamycha mycha
hoffashion
Chociaż jest nieprzyjemne, poczucie winy świadczy o dojrzałości emocjonalnej.
— Marcin Florkowski, dr psychologii
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 vianadelle nadelle
hoffashion
2353 c405
Reposted fromcalifornia-love california-love vianadelle nadelle
hoffashion
Jak wygląda dzisiaj Twoje szczęście?
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony vianadelle nadelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl